Tre frågor till utbildningsledare Jaquline

Kategorier
Utbildning
Publicerad
June 15, 2020
Jaquline Gyllenberg, Utbildningsledare
Jaquline Gyllenberg, Utbildningsledare

Jaquline Gyllenberg är utbildningsledare på Stockholm School of Business för utbildningarna Säljare B2B och Butiksledare. Hon är utbildad inom ämnen som hälsa, kommunikation, verksamhetsutveckling och varumärkespaketering. Vi frågade om hon har några tips att dela med sig till utbildningsledare. Vilka är enligt ditt sätt att se en utbildningsledares viktigaste egenskaper? När jag fick möjligheten att arbeta som utbildningsledare visste jag inte till 100% vad rollen faktiskt innebar. Det jag visste var det som stod på avtalet men bakom ett avtal finns det alltid många fler områden man får verka inom och så är det också med detta arbete.

För mig innefattar rollen två stora huvudområden, nämligen administration och kontakt med människor. Under varje område finns det många delar som ”måste levereras” på ett visst förutbestämt sätt och en del mer flexibla uppgifter man kan projektleda själv eller med hjälp av andra. Det är viktigt att vara tålmodig, samarbetsvillig och hjälpsam.

Det är många processer som löper över långa perioder och här kommer tålamodet in. Då man arbetar för och med människor är det viktigt med hjälpsamhet, men samtidigt skall man inte försöka lösa saker utanför de ramar som är satta. Det måste vara lika villkor för alla, men alla har inte samma mål när de studerar och därför är det bra att kunna samarbeta och möta var och en där de är i sin utveckling. Även alla andra bollar man skall jonglera med som ledningsgruppsmöten, konsultrekrytering och planering med de andra kollegorna på skolan kräver samarbetsvilja.

Hur stimulerar du de elever som "ligger före" för att de inte ska tappa intresset och hur stimulerar du dem som "halkat efter" att jobba hårdare?

En kollega hade hört i korridoren att två studenter talade om mig på rasten. ” Jag är nog lite rädd för Jaquline” hörde kollegan, men sen lades det till, ”..eller nej jag är nog inte rädd för henne ordet jag sökte var respekt.”

Respekt åt båda hållen är viktigt. Jag kan uppfattas som rätt hård i min approach eftersom jag gillar tydlighet, men är alltid hjälpande när jag ser att det hårda inte är rätt väg att stödja på. Visar man att man vill kan jag gå några extra mil för att stötta. Ibland vet man inte som studerande vad man vill, kan hamna efter eller vara vetgirig och vara ett steg före. Då tar jag hjälp av en SWOT-analys som jag har formulerat om frågorna till och kan använda på individnivå. Tillsammans med den studerande och i samtal tar vi det därifrån.

Vad gör du om du märker att eleverna tappar intresset/vill hoppa av? Det är viktigt att ha en bra relation till de studerande genom att ta reda på saker om dem. Det kan vara hemförhållanden, behov de kan ha i vardagen som egentligen inte har med skolan att göra men kan vara en anledning till att det strular i skolan. Sådan info är guld värd när man ska hitta orsaker till att eleven tappar motivationen. Sen gillar jag att peppa. Det brukar ta människor steget vidare. Brukar säga ”kan jag så kan du”, lägger till bra info om någon bok eller youtubeklipp som kan inspirera och oftast faller det i god jord. Men ibland måste man också acceptera att alla kan inte eller ens mäktar med att fullfölja sin plan. Då får man tipsa om andra vägar till att lyckas i livet. Tiden var bara inte rätt helt enkelt eller man valde fel.

UL-Utbildningen

Vi hjälper till att stärka utbildningsledaren i sin roll, läs mer här!