Digital marknadsförare, YH-utbildning

Digital marknadsförare, YH-utbildning

Kategorier
UtbildningMarknadsföring
Kund
Stockholms internationella handelsskola
Publicerad
💬
"Att samarbeta med ett företag som har ett helhetsgrepp om en utbildning sparar väldigt mycket tid och resurser för oss som skola, men också för mig som utbildningsledare." Sara Helling, utbildningsledare, SIH

YH-utbildningen Digital marknadsförare är en heltidsutbildning på två år. Qlok har ansvar för utbildningens alla kurser, med undantag för LIA (praktik). Vi skapar kursmaterial, bemannar med lärare, genomför kurser och följer upp.

Kurser

  • Digital kommunikation. Den digitala arenans medier och kanaler, teori kring kommunikation och marknadsföring, lagar och regler samt produktion av digitalt material.
  • Webbutbildning. De studerande lär sig grundläggande programmering och bygger sina egna webbplatser i ett CMS.
  • Digital marknadsföring - sök och annonsering. Räckvidd och spridning i digitala medier, köpt och förtjänat, annonsering och sökmotormarknadsföring.
  • Projektledning. Olika projektmetoder, verktyg och mallar för att kunna organisera, genomföra, delta i och leda ett projekt.
  • Analys och konvertering. Kursen ger de studerande möjlighet att utvärdera resultatet av genomförda kampanjer och använda informationen för framtida optimering.
  • Budgetering och rapportering. Ekonomiska begrepp och företagsekonomiskt tänkande, analysera effekter och rapportera resultat.
  • Digital strategi. Syftet med kursen är att ge de studerande självständigt ska kunna göra en situationsanalys för ett företag och utifrån den skapa en digital strategi för ett avgränsat område.
  • Examensarbete. De studerande ska individuellt eller i mindre projektgrupper fördjupa sig i ett uttalat digitalt marknadsföringsproblem som uppdragsgivaren önskar få utrett.

💬
"Qlok har ett team av föreläsare som kan snacka ihop sig så det finns en röd tråd genom utbildningen, de kan vikariera för varandra vid till exempel sjukdom och jag som utbildningsledare har en primär kontaktperson. Qlok erbjuder (oavsett distans eller platsbunden undervisning) inspelade lektioner, vilket har underlättat något otroligt när vi plötsligt behövde gå över till distans under pandemin. De har även fått beröm från studerande att de är riktigt bra på att bedriva undervisning även på distans. Genom att jobba med Qlok slipper jag strul med zoom-länkar och schemaändringar. De är även väldigt kunniga inom Yh så de vet vad som gäller när det kommer till Myndigheten för yrkeshögskolans lag och förordning." Sara Helling, utbildningsledare, SIH