Tjänster

Tjänster

image

icon
Hör av dig! Katarina Djäken är vår kontaktperson för dig som vill prata E-learning. Du når henne på: 070-058 71 23 eller katarina@qlok.se

Vad vi gör inom E-learning

image

Idéutveckling

Vi hjälper till att formulera syfte och mål för er digitala utbildning. Utifrån workshops och befintligt material skapar vi förutsättningar för e-learning.

image

Förstudie

Vi gör förstudier som bland annat kan hjälpa dig att undersöka utbildningsbehov, göra en målgruppsanalys eller utreda val av kursverktyg och LMS.

image

Systemval

E-learning skapas oftast i författarverktyg, och publiceras på webben eller i LMS (learning management system). Vi hjälper din organisation att välja rätt, utifrån era behov.

image

Manusproduktion

Qlok producerar manus från grunden, eller anpassar ert befintliga kursmaterial. Vi sätter en pedagogisk struktur och identifierar behov av övningar, reflektionsfrågor, filmer, bilder och illustrationer.

image

Innehållsproduktion

Vi skriver texter, skapar filmmanus, tar fram underlag för illustrationer, gör bildval och kvalitetssäkrar kursinnehåll. Vi beställer och håller kontakt med leverantörer av alla typer av material. Vi har ett stående samarbete med internfilm. Självklart använder vi oss av era leverantörer om ni hellre vill det.

image

Tillgänglighet

För att alla ska kunna gå webbkurs, oavsett förutsättningar och funktionalitet, arbetar vi med att hitta lösningar för tillgänglig e-learning i det verktyg ni väljer, till exempel med ljudspår som komplement till texter, nedladdningsbara kurser för skärmläsning och alt-texter på bilder.