🛠️

Kurser i praktisk digital kommunikation

Boka kurserna genom att mejla till hej@qlok.se

Lär er jobba smartare i vardagen! Kurserna i praktisk digital kommunikation låter er testa olika metoder och vässa era färdigheter.

Digital kriskommunikation (2 dagar)

Skandal, pandemi eller drev? Det finns många olika sorters kriser, men alla kräver snabb och korrekt hantering i digitala medier. Kursen går igenom strategier, kanaler och budskap för digital krishantering. Ni får stöd att utveckla er egen digitala krisplan, och anpassa den till er verksamhet.

Inkluderande kommunikation (1 dag)

Hur skapar vi en kommunikation som inkluderar alla - oavsett hudfärg, funktionalitet, sexuell läggning eller annat? I kursen granskar vi er egen kommunikation med normkritiska glasögon, och ger konkreta tips och idéer på hur ni kan bli mer inkluderande.

Skriva för webb (1 dag)

Bra webbtexter har ett tydligt syfte, driver konvertering och är sökmotoroptimerade. I kursen kikar vi på er webbplats, och definierar vad bra texter är för er. Ni får guidning och övning i att skriva texter, och kombinera text och bild. Kursen kan anpassas för marknadsförare som skriver webbtexter dagligen, eller för annan personal som skriver text mer sällan.

Skriva för sociala medier (1 dag)

Bra texter för sociala medier skapar engagemang, och leder till kommentarer, gillningar och delningar. De lockar fram läsarens känslor. Kursen utgår från era sociala medier, och ger tips på hur ni kan utveckla era texter för olika kanaler.

Fota och filma för sociala medier (1 dag)

Bild och film är kärnan i många sociala medier. Lär er ta effektiva bilder och filmer med telefon, så kommer ni få ett unikt uttryck samtidigt som ni sparar pengar. Vi tittar på bildkomposition och kamerafunktioner, samt analyserar vad som fungerar i sociala medier. Kursen passar alla som tar bilder som ska användas i sociala medier. Den kan med fördel kombineras med kursen Snabb och enkel redigering i Canva.

Dialog och engagemang i sociala medier (1 dag)

Sociala medier bygger på engagemang och dialog - men hur får vi igång målgruppen? Kursen ger konkreta tips och strategier för att öka engagemanget i era sociala medier. Vi analyserar era inlägg, tittar på er statistik och drar lärdomar, samt visar hur ni kan skruva inlägg för dialog både utifrån text och bildval.

Kom igång med Tiktok (1 dag)

Hur kan ni använda Tiktok för att nå ut till unga? Tiktok ger stora möjligheter för kreativ kommunikation. Kursen går igenom hur mediet fungerar och vilket innehåll som ger effekt. Ni får skapa innehåll och posta på Tiktok.

Personligt nätverkande på LinkedIn (1 dag)

LinkedIn blir allt mer viktigt för jobbsökande och nätverkande. I kursen går vi igenom hur LinkedIn fungerar och ger tips och strategier för att skapa kontakter, visa sin kompetens och bygga nätverk. Under dagen bygger deltagarna upp sina personliga konton och fyller dem med innehåll, samt skapar kontaktförfrågningar. Kursen kan ta upp till 50 deltagare.

Marknadsföring på LinkedIn (1 dag)

I kursen går vi igenom vad Linkedins algoritm tycker om och hur ni kan jobba strategiskt med plattformen. Vi kommer också gå igenom de olika funktionerna som ni kan nyttja som verksamhet. Under dagen gör vi praktiska övningar och ger konkreta tips, och diskuterar hur ni kan nyttja de anställdas nätverk för att sprida er kommunikation.

Gamification och nudgeing (1 dag)

Gör det lätt och roligt för målgruppen att göra som ni vill! Gamification och nudgeing handlar om att anpassa kommunikationen utifrån psykologisk forskning om motivation och beslutsfattande. Vi använder knep från spelvärden för att utmana och inspirera kunden.

Formulera budskap och usp:ar (1 dag)

Hitta era budskap och uspar - unique selling points! Vad är det som gör er unika, och hur kan ni bäst kommunicera det? Kursen hjälper er att hitta er position och lyfta fram era fördelar. Vi kikar på budskapshierarkier och budskapsplattformar, och anpassar dem efter mål och målgrupp.

Boka kurserna genom att mejla till hej@qlok.se