Vi utvecklar kursplaner

Vi utvecklar kursplaner

Vi har, efter att ha stöttat ett stort antal anordnare med att utveckla sina kursplaner, utvecklat en metod och matris för att arbeta med kursplaner som bl.a. maximerar tydligheten för alla parter - utbildningsledare, lärare och studerande.

Varför ta in stöttning i kursplansarbetet?

Bra kursplaner skapar bättre utbildning!
Lärarna får enklare att planera kurserna
Ledningsgruppen kan tydligare beställa rätt innehåll i utbildningen
Det finns många regler och riktlinjer för hur kursplaner ska utformas och det är lätt att råka göra fel
Tydliga kursplaner ger de studerande en tryggare utbildning

Du har väl inte missat YH-podden? I Avsnitt 2 pratade vi om kursplaner. Lyssna på avsnittet så kommer du lära dig massor, helt gratis! 😃
Ni lär er

Bootcamp kursplaner

Vi lär ut metodiken, ni väljer vilka och hur många hos er som deltar. Möjlighet till uppföljning där ni arbetar med en eller flera kursplaner emellan utbildningstillfällena.

10 000 kr per halvdag

Vi kvalitetssäkrar

Översyn av kursplaner

Vi går igenom era befintliga kursplaner och pekar ut eventuella fel, brister och otydligheter. Ni får ett välstrukturerat underlag med allt ni borde åtgärda och gör sen eventuella förändringar själva.

För hel utbildning: 3 000 kr per utbildning + 1 000 kr per kursplan

Vi gör allt

Revidering av kursplaner där vi gör jobbet åt er

Vi intervjuar utbildningsledare, ev. huvudlärare och/eller ledningsgrupp alternativt sakkunnig, åtgärdar alla ev. formaliafel, tänker igenom och säkerställer att utbildningens SeQF-nivå ligger rätt - med begriplighet som främsta ledstjärna.

För hel utbildning: 10 000 kr per utbildning + 2 500 kr per kursplan

Så jobbar vi med kursplaner

En bra kursplan enligt oss är ett dokument som är tydlig och utgör ett bra verktyg för de tre viktigaste intressenterna: utbildningens ledningsgrupp, de aktuella utbildarna och de studerande.

En bra kursplan är tydlig i både språk och form och ger de inblandade trygghet och arbetslugn genom att alla vet vad de studerande ska kunna efter varje kurs. Summan av alla läranderesultat för alla kurser i en utbildning på nivå Godkänt ska vara tillräcklig för att en studerande med genomgående Godkänt i betyg ska vara anställningsbar i de yrkesroller som utbildningen förbereder för.

Det är ett viktigt fundament inom Yrkeshögskolan att ledningsgruppen är delaktig i framtagandet av kursplanerna, därför ser vi till att så långt det är möjligt inkludera ledningsgruppen i detta arbete. Vi vet dock av erfarenhet att medlemmar i ledningsgruppen sällan har erfarenhet av varken Yrkeshögskolan och dess regelverk eller av undervisning och pedagogik. Därför lägger vi stor vikt även vid vår egen kompetens och erfarenhet av detta och ser till att ledningsgruppen kan fokusera på de kvalifikationer de vill se hos nyanställda, så att utbildningens studerande blir så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden inom relevant yrkesroll.

Verktyg

Inledande möte

Inledande arbete med databas - nedmontering

Fortsatt arbete med databas - återuppbyggnad

Tydliga formuleringar i samklang med SeQF

Remissrunda med ledningsgrupp, VG-nivå

Examinationsformer, kursbeskrivningar och utbildningsplanen