UL- och admin-bemanning

UL- och admin-bemanning

Område
Yrkeshögskola

Många av oss är erfarna inom YH och kan med kort varsel täcka in om ni får akuta behov.

Vi har hjälpt ett drygt dussin olika anordnare med att under kortare perioder täcka upp som UL, administratör eller verksamhetschef.

Varför?

Vi kan regelverket och gör rätt från första dagen
Vi kan styra upp även klasser med problem
Vi kan komma in riktigt snabbt och avlasta direkt
Minska överbelastningen på annan personal om någon är sjukskriven, eller köp dig tid att rekrytera rätt person

Skräddarsydd offert

Hör av dig när du får behov så tar vi snabbt fram en offert utifrån just de förutsättningarna ni har!