WIP Omställning till distans

WIP Omställning till distans