GDPR

GDPR

Qloks dataskyddspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Vi gör detta utifrån Dataskyddsförordningen. Vi kommer nedan informera dig om hur, vilka, varför, vilka rättigheter du har och hur länge vi sparar dina uppgifter.

De uppgifter som vi behandlar är namn och kontaktuppgifter. Vi vill så klart att du ska känna dig trygg med att lämna ut dessa uppgifter till oss. Därför skyddar vi de uppgifter du lämnar, vi säkerställer att de endast används för avsedda ändamål, och vi är noggranna med att följa de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.Vår dataskyddspolicy täcker all data vi samlar in, till exempel från mejl, föreläsningar och kurser, mässor eller evenemang.

Om du har frågor kring något så går det bra att kontakta oss på hej@qlok.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig vidare information till tredje part. Uppgifterna får vi bland annat från kurser vi håller, mejl som du skickar, eller från våra sociala kanaler. Dessa uppgifter sparas i vår kunddatabas dit endast behöriga personer på Qlok har tillgång till.

Informationen som du ger Qlok

När du kontaktar oss på vår webbplats, skickar frågor i chatten eller på annat sätt interagerar på på våra sociala kanaler, när du skickar mejl till oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till en föreläsning eller kurs så ger du oss information om dig själv eller ditt företag. Exempel på sådan information är

 • person- och kontaktuppgifter såsom namn, adress, email, telefonnummer, din yrkesroll och din arbetsplats
 • betalningsuppgifter såsom din fakturaadress

Varför sparar vi uppgifterna?

Syftet med att spara dina uppgifter i våra databaser är bland annat för att kunna besvara dina frågor, för kundadministration och för de de gånger vi skickar offerter och ingår avtal. De gånger vi ingår avtal har du en skyldighet enligt lag och avtalsbestämmelser att lämna person- och betalningsuppgifter. Vi använder också uppgifterna för marknadsföring, inbjudningar och information om kommande föreläsningar, kurser eller events.

Vad vi gör med information du lämnar

Den information och de kontaktuppgifter du lämnar till oss sparar vi i kunddatabaser. Vi sparar dessa i syfte att kunna berätta om och bjuda in till framtida events, bjuda in till kurser och föreläsningar, för offerter och nyhetsbrev - helt enkelt för att kunna genomföra våra uppdrag.

Vi kommer nu berätta om vilka uppgifter vi hanterar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

 • Personuppgifter -vid kurser/tillgång till kursmaterial - när du deltar i en kurs eller utbildning som Qlok anordnar eller föreläser på, så kan du behöva inloggningsuppgifter för att kunna ta del av digitalt studiematerial eller närvara på en lektion som sker digitalt. Vi hanterar då dina personuppgifter i form av namn och email. Vi hanterar dessa uppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag.
 • Personuppgifter - Tjänster/avtal - när du beställer en tjänst av oss ingår vi ett avtal. Vi hanterar då personuppgifter såsom namn, yrkesroll, email och telefonnummer. Vi hanterar dessa uppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag.
 • Personuppgifter Sociala kanaler/hemsida/email/telefon - när du kontaktar oss via någon av dessa kanaler så hanterar vi dina personuppgifter i form av namn, email och telefonnummer. Tänk på detta - i vissa fall kan de sociala medier som tillhandahåller plattformar fortsatt behandla dina uppgifter utifrån det användaravtal som du har med dem.

Kommer vi dela dina uppgifter?

Vi säljer aldrig de uppgifter du gett till oss till tredje part utan din tillåtelse. Dock kan vissa av de IT-tjänster och IT-system vi använder oss av på Qlok vara installerade hos underleverantörer. Det innebär att vissa av de uppgifter som vi registrerar om dig kan behöva överföras till underleverantörer. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Qlok har som utgångspunkt att lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa IT-tjänster och IT-system vi använder är dock installerade av underleverantörer som verkar utanför EU/EES. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om detta.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar data så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet med att datan samlades in från början. Vissa gånger behöver vi också ta hänsyn till de lagar som finns, till exempel redovisningslagen.

Du har rättigheter - utnyttja dem om du vill och behöver

Du som är registrerad hos oss har ett gäng rättigheter som är bra att känna till. Du behöver så klart inte utnyttja dessa, men väljer du att göra så det är det självklart kostnadsfritt och rättelsen ska ske inom rimlig tid. Här nedan listar vi vilka rättigheter du har och vart du vänder dig om du vill utöva dem.

 • En gång per år har du rätt att begära ut registerutdrag från oss. I praktiken innebär det att vi skickar en översikt över de uppgifter vi har om dig, och i vilket syfte vi använder dem.
 • Om en uppgift är felaktig eller ofullständig så har du rätt till att få dessa korrigerade av oss.
 • Du kan begära att vi begränsar de uppgifter vi använder, så länge de inte strider mot andra lagar. Det kan till exempel vara att begränsa inbjudningar eller direkt information.
 • Du har rätt att bli raderad från våra databaser. Så länge det inte strider mot några andra lagar, så klart.
 • Du kan närsomhelst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
 • Vi gör vårt absolut bästa för att du ska känna dig trygg hos oss. Men ibland blir det fel, trots goda intentioner och tydliga rutiner. Om du upplever att vi på Qlok inte respekterat dina rättigheter eller följt Dataskyddsförordningen, så kan du lämna in ett klagomål till Integrationsmyndigheten, IMY