Utbildningsledarens arbete med de studerande och lärare