Linnea Landén

Linnea Landén

Titel
UtbildningsledareUtbildningsadministratör
Verksamhetsområden
AnordnarstödYrkeshögskola

image

Linnea har struktur i blodet och är en fena på administration och skriftlig kommunikation. Hon har bakgrund inom högskolevärlden och utbildningsutveckling där. I arbete med t.ex. kursplaner och utbildningsplaner säkerställer Linnea att slutprodukten är tydlig, lättfattlig och blir det stöd de är tänkta att vara.