Pelle Israelsson

Pelle Israelsson

Titel
AffärsområdeschefKvalitetsutvecklareUtbildnings- och kursdesignerVerksamhetsutvecklare
Verksamhetsområden
VerksamhetsutvecklingAnordnarstödYrkeshögskola

image

Pelle är en visionär och en person som inte räds för att luckra upp gamla stadgar men också har förståelse för det som redan finns. En filosofi om ständiga förbättringar och utvärdera "Varför" något görs. Vet man inte varför så kan man heller aldrig förbättras. Pelle har lång erfarenhet av utbildningsverksamhet. Erfarenhet som verksamhetschef, IT-chef och utbildningsledare med specialité kvalitetsledning och -utveckling. På Qlok är han affärsområdeschef för de delar som stöttar utbildningsanordare inom eftergymnasial utbildning. Han brinner även för utbildningsdesign och didaktik. I tio år har han utbildat utbildningsledare inom yrkeshögskolan.

Drivkrafter

Min drivkraft är att med en blick för helheten få verksamheter att bli bättre och bättre så att alla inblandade får en bra tillvaro.

Huvudkompetenser

 • Yrkeshögskola och Utbildningsledning
 • Ledarskap
 • Verksamhetsutveckling
 • Utbildningsdesign
 • Pedagogik och didaktik

Exempel på tidigare projekt och uppdrag

Anordnarstöd

 • Grundare av UL-utbildningen och UL-spelet, utbildat ca 600 utbildningsledare nationellt
 • Verksamhetsansvarig för att bedriva yrkeshögskola hos KYH
 • Verksamhetsutvecklare hos Edugrade YH
 • Utbildningsledare inom YH hos bl.a. Nackademin, TUC Sweden, KYH, Arena YH
 • Arbeta med systematiskt kvalitetssystem hos t.ex. IT högskolan, Edugrade, KYH
 • Samordnare av utbildningsledare hos Edugrade, KYH, Nackademin
 • Utveckla kursplaner åt bl.a. Edugrade och Arena YH
 • Kompetensutveckla utbildare hos exempelvis Alea Competens och Medlearn
 • Kompetensutveckla utbildningsledare hos bl.a. Campus Nyköping

Digitalisering & IT

 • Digitalisering intern kommunikation hos Kungl. konsthögskolan
 • Skapa ett intranät åt Kungl. konsthögskolan
 • Ansvarig för examenskurs inom programmering för KYH och TUC Sweden
 • Tekniskt stöd vid live event på myndigheten forum för levande historia
 • Bygga upp system för verksamhetsstöd
 • IT-chef och IT-projektledare hos iTell